Efter att ha granskat den verksamhet som bedrivits i regionstyrelsen och nämnder under förra året konstaterar revisorerna att hälso- och sjukvården under förra året gick back 962 miljoner.

»Vår bedömning är att den för hälso- och sjukvården upprättade budgeten för 2022, liksom tidigare år, inte var realistisk och därmed inte tillräckligt beredd«, skriver de i sin rapport.

Revisorerna ser fortsatt allvarligt på Region Skånes ekonomiska situation. De påpekar också att flera av revisionen genomförda granskningar visar på förbättringsområden inom verksamhetsstyrningen.

»Mot bakgrund av detta riktar vi även i år kritik mot regionstyrelsen«, skriver de i rapporten.

Trots kritiken tycker de att regionstyrelsen ska beviljas ansvarsfrihet även i år.

Regionstyrelsens ordförande Carl-Johan Sonesson (M) kommenterar kritiken i ett sms till Läkartidningen där han bland annat framhåller att regionens ekonomiska resultat gör det svårt för honom att helt känna igen den bild som revisorerna ger:

»Vi har utmaningar vad gäller att vi måste korta köerna mer och stärka personalens villkor, och den delen tycker jag revisionen har helt rätt i. Men vi har också en bättre ekonomi nu än för fyra år sedan och vi har också sagt att vi måste öka grundbemanningen mer i vården och det är vi också på rätt väg att göra när vi nu använder mindre resurser på bemanningsföretag. Så jag har gott hopp om framtiden«.