De förtroendevalda revisorerna ger regionstyrelsen en erinran med två ledamöter som ville gå längre genom att utdela en anmärkning, uppger Sveriges Radio P4 Göteborg.

– Alla revisorer ser allvarligt på det här. Vi lastar inte regionstyrelsen enskilt för att det brister i sjukhusens ekonomi utan det är styrningen och kontrollen vi kritiserar, kommenterar Sven Liljegren, en av revisorerna som förordade anmärkning.

I ett särskilt dokument som bilaga till revisionsberättelsen för 2022 tillbakavisar regionstyrelsen delar av kritiken. Både den tidigare moderata ledningen och den nuvarande socialdemokratiska tycker inte att det funnits brister i regionstyrelsens uppsikt av sjukhusens ekonomiska situation. Regionstyrelsen pekar på att återkommande dialoger med sjukhusstyrelserna genomförts under 2022 med fokus på ekonomin. Enligt regionstyrelsen är det genomförandet av fattade beslut som brustit – »inte planer, uppföljning och åtgärder i sig«.