»SOS Alarms uppdrag att leverera 112-tjänsten är ett samhällsuppdrag som kräver en samordnad och sammanhållen larmbehandling. De långvariga problemen med bristande måluppfyllelse gör att vi vill titta närmare på om verksamheten är effektiv«, säger riksrevisor Helena Lindberg i ett pressmeddelande.

SOS Alarm ägs gemensamt av staten och Sveriges Kommuner och regioner, som tillsammans har satt som mål att den genomsnittliga svarstiden till 112 ska vara högst 8 sekunder. Det har man dock inte lyckats uppnå sedan 2013. Ibland är svarstiderna så pass långa att det »kan få allvarliga konsekvenser för de hjälpsökande«, skriver Riksrevisionen. Granskningsmyndigheten uppmärksammar också att det förekommit problem när samtal ska vidarekopplas från SOS Alarm till ambulanssjukvård, polis eller räddningstjänst.

Resultatet från granskningen ska sammanställas i en rapport med planerad publicering i december.