– Det råder ingen tvekan om att fördelarna med digitaliserad patientinformation är enorma – både för patienter och vårdgivare. Samtidigt måste informationen skyddas. Här har staten ett ansvar för att stötta, vägleda och bedriva tillsyn, säger riksrevisor Helena Lindberg i ett pressmeddelande.

I granskningen – med sikte på rapportpublicering i februari 2024 – ska Riksrevisionen svara på om statens arbete för att stärka informationssäkerheten kring digital patientinformation inom hälso- och sjukvård samt social omsorg är effektivt. Myndigheten pekar på betydelsen av att känsliga personuppgifter inte blir felaktiga, går förlorade eller hamnar i orätta händer i den digitala hanteringen.

Riksrevisionen lyfter bland annat fram att regeringen satt som mål att Sverige ska bli bäst i världen på digitalisering av vård och omsorg till 2025 med möjligheter att känsliga personuppgifter ska gå att dela digitalt mellan vård- och omsorgsutförare. Samtidigt visar undersökningar och en ökning av rapporterade incidenter att hanteringen av patientinformation har brister, enligt myndigheten.

Granskningen kommer att omfatta flera statliga myndigheter som i dag har delansvar för föreskrifter, stöd, uppföljning och tillsyn av regioners och kommuners informationssäkerhetsarbete.