I ett avgörande från Förvaltningsrätten i Malmö bedöms avtalet med bemanningsbolaget som en otillåten direktupphandling eftersom Region Skåne inte annonserade efter en leverantör på öppna marknaden. Ärendet gäller inhyrning av en verksamhetschef för ögonverksamheten vid Centralsjukhuset i Kristianstad, en verksamhet som enligt Förvaltningsrättens summering haft långvariga arbetsmiljöproblem med flera tidigare verksamhetschefer som slutat.

Region Skåne hävdade i domstol att undantagsbestämmelserna för synnerligen brådska i lagen om offentlig upphandling var möjligt att tillämpa samt att en marknadsinventering genomfördes istället för en sedvanlig annonsering. Men Förvaltningsrätten slår fast att upphandlingen borde ha nått ut till hela leverantörsmarknaden genom en annons.

Upphandlingens värde har beräknats till 2,9 miljoner kronor. Domstolarna har ett utrymme för upphandlingsskadeavgift på högst tio procent av värdet och för Region Skåne landade det på 250 000 kronor, vilket var i linje med vad Konkurrensverket hade krävt som utredande myndighet.

Läs också:
Hyrde chef på fel sätt – Region Skåne krävs på 250 000 kronor i avgift