Läkarförbundets nuvarande centrala kollektivavtal löper på till den sista mars 2024. Löneökningarna från den 1 april 2023 till periodens slut ska enligt avtalet ligga i nivå med det så kallade »märket«, alltså industrins avtalade löneökningar. I fredags blev det klart att det kommande årets löneökningar landar på 4,1 procent.

Läkarförbundet, Sveriges Kommuner och regioner (SKR) och de kommunala företagens arbetsgivarorganisation Sobona har därför enats om 4,1 procent som garanterat utfall i löneöversynen 2023. Det gäller från den 1 april 2023 om inte annat överenskoms lokalt.

Läkarförbundets ordförande Sofia Rydgren Stale påpekar att det å ena sidan är en historiskt hög siffra sedan märket infördes i industrin 1997, men att det i praktiken också innebär reallönesänkningar på hela arbetsmarknaden eftersom inflationen är hög.

– Samtidigt är det ett avtal man kan vara nöjd med utifrån väldigt svåra förutsättningar för förhandlingarna med inflation, krig, energikris, räntehöjningar och en kommande lågkonjunktur, säger hon och fortsätter:

– Bedömningen är att med detta avtal som man slutit på industrins sida får förutsättningar att komma tillbaka till reallöneökningar redan 2024.

Industrins avtal ligger på 7,4 procent över två år, där det första året alltså är 4,1 procent. Sofia Rydgren Stale säger att Läkarförbundet i nästa avtalsrörelse förvisso kommer att titta mot industrin, men att man planerar för sin egen avtalsrörelse och det med sikte på bästa möjliga villkor för sina egna medlemmar.

1997 enades fack och arbetsgivare i industrin om en metod för att förhindra inflationshöjande löneökningar och behålla företagens konkurrenskraft. De löneökningar som parterna sedan har kommit överens om i sina kollektivavtal kallas allmänt »märket« då de utgör ett riktmärke för hela arbetsmarknaden.