Sofia Rydgren Stale ordförande, Läkarförbundet.
Foto: Simon Hastegård

– En sådan enkel sak som skrivningstillfällen ska inte få utgöra en flaskhals i läkares utbildning, säger Sofia Rydgren Stale, ordförande för Läkarförbundet, i ett pressmeddelande.

I förra veckan blev AT-läkare för andra gången i år utan plats för på eAT-provet, det prov som tillsammans med godkänd AT krävs för läkarlegitimation. Finansieringen, som kommer från Utbildningsdepartementet, via AT-kansliet vid Karolinska institutet, KI, räckte helt enkelt inte för att alla AT-läkare som ville skriva prov också skulle få möjlighet till det. I fredags annonserade sedan regeringen en särskild satsning om 700 000 kronor för att komma till rätta med platsbristen.

»Läkarförbundet välkomnar att regeringen nu tillsätter mer medel, men anser att det är bekymmersamt att det tilläts gå så här långt«, heter det i förbundets pressmeddelande.

Läkarförbundet poängterar att det i dag saknas samordning mellan lärosätenas utbildningsplatser och antalet AT- och BT-platser i regionerna, vilket även det resulterar i flaskhalsar för blivande specialister

– Att provplatserna kunde ta slut är ett symtom på en större problematik. Staten behöver därför ta ett övergripande ansvar för att samordna och dimensionera alla delar i läkares utbildning – från grundutbildning till färdig specialist, säger Sofia Rydgren Stale.

Läs också:
AT-kansliet försöker vaska fram fler provplatser efter regeringens tillskott
Läkare nekas skriva eAT-prov – tolv står utan plats till nästa provomgång
»Regeringens tillskott till eAT-prov räcker inte på långa vägar«