Myndigheten ska även ansvara för ett nationellt kunskapsstöd kring organdonationer.

– Viljan att donera organ och vävnader, och att därmed bidra till att öka livskvaliteten för någon eller till och med rädda liv, är stor i Sverige. Men vi behöver säkerställa att verksamheten kring organ- och vävnadsdonation blir mer ändamålsenlig så att fler transplantationer kan genomföras, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (KD), i ett pressmeddelande.

Socialstyrelsen har tidigare kartlagt olika hinder i regionernas arbete. Regeringen pekar på organdonationer som utmanande genom att de sker sällan på många sjukhus med krav på resurser och en strikt reglerad vårdprocess. Socialstyrelsen ska med regeringsuppdraget stärka samordning och insatser inom och mellan regioner. Det nationella kunskapsstödet ska vara verksamhetsnära, lättillgängligt och täcka in hela donationsprocessen.