– Vi ska värna befolkningens liv och hälsa också under katastrofliknande förhållanden. Därför är det viktigt att vi nu ser till att få tillräckligt med resurser på plats för att kunna förstärka de ordinarie vårdsystemen vid kriser och katastrofer, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (KD), i ett pressmeddelande.

Alla regioner är skyldiga att ha en katastrofmedicinsk beredskap. Västra Götaland, Skåne, Östergötland, Uppsala och Västerbotten har dessutom i uppdrag att ha en beredskap för insatser utanför landets gränser.

Det uppdrag som Socialstyrelsen nu får går ut på att analysera möjligheter för hur den katastrofmedicinska beredskapen ska kunna stärkas och även att se på kostnader för »en utvecklad nationell förstärkningsresurs som rör både materiella och personella resurser och föreslå hur en sådan resurs ska kunna användas för katastrofmedicinska insatser internationellt inom en WHO-, EU- eller Natoledd koordinering«.

Socialstyrelsen ska redovisa sitt uppdrag senast den 1 november 2023 och får använda två miljoner kronor.

Läs också:
Ny studie: Läkarstudenter anser sig ha för lite kunskap i katastrofmedicin
»Vi planerar med berått mod för en sjukvårdskatastrof«