Två vårdcentraler i Uppsala kommun – regiondrivna Årsta och Praktikertjänsts enhet i Ultuna – blir först ut att pröva modellen, som sätter fokus på hälsosamtal för att tidigt upptäcka patienter med riskfaktorer.

– Riktade hälsosamtal är en kostnadseffektiv metod för att förebygga sjukdomar. Hjärtsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken och 80 procent av alla hjärtinfarkter är möjliga att förebygga. Dessutom upptar kroniska sjukdomar cirka 80 procent av vårdens resurser, säger Åsa Himmelsköld, Region Uppsalas programchef för Effektiv och nära vård, i ett pressmeddelande.

Från politiskt håll ses omställningen som nödvändig.

– Vi kommer inte ha samma möjlighet att driva forna tiders sjukhustunga vård med vår allt äldre befolkning, i stället måste vi styra om mot en vård som är mer inriktad på att förebygga sjukdomar och som i mindre omfattning innebär besök eller inläggning på sjukhus, säger Björn-Owe Björk (KD), ordförande i Region Uppsalas vårdstyrelse.