Ledande myndigheter tycks ha svårt att tala klarspråk när det gäller klimatförändringarnas konsekvenser för liv och hälsa. Det skriver 132 personer på Aftonbladet debatt, däribland är knappt hälften läkare, och där finns även forskare, psykologer och journalister.

Debattörerna påpekar att det går att läsa om framtida hälsorisker i Folkhälsomyndighetens rapporter, men att detta inte kommuniceras till allmänheten. Rapporterna är därtill fokuserade på klimatanpassning, och debattörerna menar att det finns ett »vilseledande fokus som låter påskina att anpassning är möjlig oavsett hur länge utsläppen och uppvärmningen än fortskrider«.

I stället måste myndigheten gå ut med information om klimatförändringarnas hot mot folkhälsan, något som måste göras »frekvent, tydligt och krismedvetet«. Folkhälsomyndigheten borde också påtala behoven av kraftfulla förebyggande klimatåtgärder, samt »differentiera mellan olika uppvärmningsscenarion« så att allmänheten vet skillnaden mellan olika gradtals uppvärmning.

Läkartidningen har frågat Folkhälsomyndigheten om en kommentar, men myndigheten avböjer.

Läs mer om klimat och miljö på Läkartidningens samlingssida.