Karolinska universitetssjukhuset och kirurgkliniken i Västerås är exempel på ställen där man de senaste åren har noterat en tydlig ökning av personer som söker vård efter kosmetiska ingrepp som har gått allvarligt fel.

Vid Karolinska behöver man allt oftare prioritera akut sårbehandling efter stussförstoring, så kallad »Brazilian buttlift«, framför exempelvis medicinskt motiverade bröstförminskningar. Och i Västerås har man öppnat en särskild mottagning utanför ordinarie öppettider för patienter som lider av misslyckade skönhetsoperationer, skriver Sjukhusläkaren. 2022 hade man ett 30-tal vårdtillfällen som gällde skador efter kosmetisk kirurgi.

Tidningen vände sig till det största sjukhuset i respektive region landet över, och frågade verksamhetscheferna inom kirurgi och plastikkirurgi om den kosmetiska kirurgins belastning. 20 procent svarade att de sett en tydlig ökning i den här patientkategorin de senaste 5 åren.

Att ta fram några exakta siffror över patienter med vårdskador efter kosmetisk kirurgi kan dock vara svårt eftersom det inte finns någon särskild diagnoskod för detta. Men exempelvis Alberto Falk Delgado, sektionschef på plastikkirurgen vid Karolinska universitetssjukhuset, har en tydlig bild.

– Vi ser visserligen bara de remisser som kommer direkt till oss, men de här patienterna finns överallt – både på infektionsmottagningen, allmänkirurgen och inom primärvården och på närakuter. Och de blir allt fler, säger han till Sjukhusläkaren.

Han påpekar också att flera privata plastikkliniker i Stockholm inte har operationsresurser under fredag till söndag. Då kan de skicka patienterna till exempelvis Karolinska.

– Den situation vi har nu innebär att flera elektiva ingrepp, som till exempel kvinnor som behöver en bröstförminskning av medicinska skäl eller som har besvär på grund av en hängande buk, får vänta betydligt längre på sitt ingrepp till förmån för den här patientgruppen, säger Alberto Falk Delgado.