Totalt redovisade sjukhusen inom Sahlgrenska universitetssjukhuset (SU), Södra Älvsborgs sjukhus, Skaraborgs sjukhus, Sjukhusen i väster och NU-sjukvården ett negativt resultat på nära 767 miljoner kronor för 2022. SU och Sjukhusen i Väster stod för de större minusposterna i rena kronor, 267 respektive 203 miljoner kronor.

Inför regionstyrelsens möte i förra veckan fanns ett tjänstemannaförslag om att helt avskriva skulderna. Det skulle göras mot krav om »strikt budgetdisciplin«.

På mötet valde dock styrelsen att inte gå fullt så långt. Man gick snarare två tredjedelar av det förslaget till mötes och beslutade att föreslå en avskrivning på 500 miljoner kronor av underskotten. Det förslaget ska nu regionfullmäktige ta ställning till.

Om regionfullmäktige gör det, innebär det att alla sjukhus utom NU-sjukvårdens, kommer ha ett underskott i eget kapital. Enligt regelverket har de då tre år på sig att återställa kapitalet genom att bättra sin ekonomi. I år återställdes NU-sjukvårdens kapital.

Avskrivning enligt regionstyrelsens förslag till beslut:

  • Sahlgrenska universitetssjukhuset: 148 miljoner kronor
  • Södra Älvsborgs sjukhus: 72 miljoner kronor.
  • Skaraborgs sjukhus: 141 miljoner kronor
  • Sjukhusen i väster: 110 miljoner kronor.

I ett pressmeddelande skriver Sahlgrenska universitetssjukhuset att februaris månadsrapport pekar på en budgetavvikelse på 200 miljoner kronor. Kostnaderna har ökat till stor del beroende av att inflationen påverkat pensionerna, men det handlar också om kostnader för lokaler, IT och läkemedel. Personalkostnaderna har ökat med omkring 11 procent.

– Sammantaget har kostnaderna ökat mer än vad vi hade väntat oss, trots att vi redan hade räknat med vissa ökade kostnader när vi gick in i 2023. Det är mycket pengar det handlar om, säger Anders Glansén, ekonomidirektör på Sahlgrenska universitetssjukhuset, i pressmeddelandet.

Västra Götalandsregionen omsätter cirka 62 miljarder kronor.

VGR:s sjukhusorganisation

Sahlgrenska universitetssjukhuset innefattar Högsbo sjukhus, Mikrobiologen, Mölndals sjukhus, Rågården, Sahlgrenska sjukhuset, Östra sjukhuset.

NU-sjukvården innefattar Brinkåsen, Norra Älvsborgs länssjukhus, Uddevalla sjukhus.

Sjukhusen i väster innefattar Alingsås lasarett, Angered närsjukhus, Frölunda specialistsjukhus, Kungälvs sjukhus.

Skaraborgs sjukhus innefattar Skaraborgs sjukhus Falköping, Skaraborgs sjukhus Lidköping, Skaraborgs sjukhus Mariestad, Skaraborgs sjukhus Skövde.

Södra Älvsborgs sjukhus innefattar Södra Älvsborgs sjukhus Borås, Södra Älvsborgs sjukhus Skene.

Övriga sjukhus innefattar Dalslands sjukhus, Nordhemskliniken, Solhem rehabmottagning.