Enligt revisionsrapporten ska det saknas planer och utbildning för dataskyddsarbete och organisationen uppges även vara bristfällig. Två av de elva förtroendevalda revisorerna går, enligt radion, längre i sin kritik och ger den tidigare regionstyrelsen en anmärkning.

Västra Götalandsregionen utsattes så sent som i februari i år för en överbelastningsattack som bland annat resulterade i att 1177.se och hemsidorna för regionernas sjukhus var svåra att nå.

Regionstyrelsen svarar på revisorernas kritik att det är pandemin och omvärldsläget som har orsakat bristerna i dataskydd och krisberedskap samt att det nu pågår ett omfattande arbete för att komma till rätta med problemen.

Läs också:
Ökade IT-attacker mot sjukvård