En helt ny roll kommer att utvecklas hos Ivo inom kort, om allt går som planerat. En rekryteringsprocess för att anställa en tillsynschefläkare pågår och förhoppningen är att den nyanställda chefläkaren ska börja jobba till sommaren. Tillsynschefläkaren kommer att placeras i generaldirektörens stab och i arbetsuppgifterna ingår att se över myndighetens medicinska bedömningar.

– Personen i fråga kommer också att titta på arbetssätten, vara ytterst ansvarig i medicinska frågor och fungera som rådgivare, har avdelningschefen Jörgen Vennsten tidigare sagt i en intervju.

I jobbannonsen som gick ut tidigare i år sökte myndigheten läkare med »lång erfarenhet av kliniskt arbete och gedigen medicinsk kunskap«. Läkartidningen har nu begärt ut en lista över samtliga ansökande. Totalt har 27 personer sökt den nya tjänsten, varav 17 män och tio kvinnor. Ansökningarna kommer från hela landet, men med en övervikt av sökande hemmahörande i Stockholmsområdet. Flera är överläkare och några av dem har forskat. Majoriteten befinner sig i åldersspannet 50– 60 år. Ett fåtal är dock yngre än 50 år och en sökande har fyllt 75.

Bakgrunden till att Ivo nu söker en »efterlängtad« tillsynschefläkare, som myndigheten formulerade sig i annonsen, är den hårda interna kritik som framkom i en utredning häromåret. Rapporten visade på ett utbrett missnöje bland tillsynsläkarna – i princip samtliga ansåg att deras medicinska kompetens inte togs till vara. Alla tillsynsläkare som Läkartidningen intervjuade uttryckte att en tillsynschefläkare skulle kunna vara ett bra första steg för att vända utvecklingen.

Läs också:
Ivo anställer tillsynschefläkare – efter svidande kritiken från egna läkarna
Ivos läkare känner sig inte hörda – utredning varnar för konsekvenserna