Tidöavtalet, den politiska överenskommelsen mellan regeringspartierna och Sverigedemokraterna, innehåller ambitioner att förbättra hälso- och sjukvård på flera plan. Men samtidigt föreslår avtalet åtgärder som skulle leda till försämringar för personer utan uppehållstillstånd, alltså asylsökande och papperslösa. Det skriver 41 organisationer, däribland Läkarförbundet, Läkaresällskapet, Vårdförbundet och Läkare utan gränser i en debattartikel i Dagens Samhälle.

En sådan sak rör punkten om att offentliganställda kanske skulle behöva anmäla papperslösa till Migrationsverket och Polismyndigheten. Än så länge finns ingen garanti för att vårdpersonal ska undantas detta, om det alls blir verklighet, utan regeringen har bara sagt att saken ska utredas. Men debattörerna påpekar att en sådan bestämmelse kan innebära att människor inte vågar söka den vård de behöver samtidigt som »hälso- och sjukvårdens möjligheter att bedriva en etisk och patientsäker vård kraftigt begränsas«.

En annan sak som nämns är punkten i Tidö-avtalet om att begränsa rätten till tolk för personer med uppehållstillstånd och svenskt medborgarskap. Det kan leda till ökade medicinska risker genom missförstånd.

Om Tidö-avtalets punkter på vårdfronten genomförs, riskerar det att »inte bara leda till inskränkta mänskliga rättigheter och försämrad hälsa för några av de mest utsatta grupperna i Sverige, utan också till risk för en försämrad folkhälsa genom förslagen om ändrad migrations- och integrationspolitik«, skriver ledarna för organisationerna i debattartikeln.