Tidningen Dagens Samhälle har analyserat statistik från Sveriges Kommuner och regioner, SKR, över antalet regionanställda åren 2019 och 2022.

Tidningens genomgång visar alltså att antalet anställda med vårduppgifter (arbetsterapeuter, barnmorskor, biomedicinska analytiker, dietister, fysioterapeuter, kurativt och socialt, logopeder, läkare, psykologer, psykoterapeuter, sjuksköterskor, undersköterskor, skötare, tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor med flera) ökat mindre från 2019 till 2022 än antalet anställda med administrativa uppgifter (3 respektive 8 procent).

I botten av listan över antal vårdpersonal per administrativ personal hamnar regionerna Gävleborg, Jämtland Härjedalen och Kronoberg. Norrbotten står ensamt ut i statistiken. Regionen har under den undersökta tidsperioden lyckats minska den administrativa personalen. En stor omorganisation har lett till att det nu finns 19 procent färre anställda med administrativa arbetsuppgifter än 2019 i Region Norrbotten, skriver Dagens Samhälle. Samtidigt har antalet vårdpersonal per administrativ personal i regionen ökat från 5,2 till 6,2.