Förra året var 144 000 barn, 6,4 procent av alla i åldrarna 0–17 år, i kontakt med BUP. Som jämförelse var 5,5  procent i kontakt med BUP 2017. Det visar en sammanställning som Sveriges Kommuner och regioner, SKR, har gjort, vilken resulterat i tre rapporter för barn- och ungdomspsykiatri, rättspsykiatri och vuxenpsykiatri.

En stor del av ökningen inom BUP handlar om utredningar av barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Det är något som främst berör pojkar. Men behovet av sjukhusvård för flickor med ätstörningar ökar också.

Ökningen inom BUP har pågått en längre tid, vilket skett inom öppenvården. 2022 var antalet barn i öppenvården drygt 142 000, en ökning med 19 procent, medan heldygnsvården inte förändrats så mycket.

En titt på vuxenpsykiatrin 2022 visar att knappt 480 000 personer fick vård, en ökning med 15 procent gentemot 2017. Antalet genomförda vårdbesök ökade under samma tid 3 procent.

Samtidigt ökar personalen inom psykiatrin, dock inte i takt med behoven.

– Mycket tyder på att den psykiska ohälsan ökar både i Sverige och globalt. Inom psykiatrin ser vi att allt fler barn och vuxna behöver psykiatrisk vård. Kapaciteten inom psykiatrin ökar och allt fler får vård, men behoven ökar snabbare än kapaciteten på många håll, säger Martin Rödholm, projektledare och psykiater på SKR, i ett pressmeddelande.

Rapporterna finns på SKR:s webbplats.