Redan den förra Läkemedelsboken från 2014 fanns att nå via webben, men den liknande en vanlig e-bok, alltså en elektronisk version av den tryckta boken. Den nya Läkemedelsboken är mer av digital kunskapsresurs, och dess gränssnitt kommer att likna Läkemedelsverkets övriga webbinformation.

– Betaversionen finns nu tillgänglig under två dagar. Vi är väldigt måna om att få in synpunkter, inte minst från våra målgrupper och vår externa referensgrupp, säger Sofie Schwan, som är en av tre projektledare för den nya Läkemedelsboken.

För att få respons på sitt arbete kommer Läkemedelsverket också ha en workshop om webbplatsen på e-hälsokonferensen Vitalis i Göteborg under onsdagen den 24 maj.

Ännu finns bara ett terapikapitel, vilket går igenom behandlingsråd och läkemedel för KOL, samt nio generella kapitel som tar upp övergripande aspekter på läkemedelsanvändning samt olika regelverk. Innehållet kommer att fyllas på allt eftersom kapitlen blir klara och fullt utbyggd är det tänkt att Läkemedelsboken ska rymma cirka 100 kapitel.

När det flaggades för en nedläggning av boken 2018 nämndes kostnaderna som ett skäl. Är finansieringen tryggad nu?

– Vi hoppas det i och med att det i vårt regeringsuppdrag står att det ska vara ett långsiktigt arbete, säger Sofie Schwan.

På torsdag stängs webbplatsen ned igen. Teamet bakom boken räknar med att öppna den igen i mitten av juni.

– Vi kommer då att genomföra användarundersökningar i syfte att förbättra den, även om inte allt innehåll kommer att vara på plats då.

När det finns tillräckligt mycket material, troligtvis under hösten 2023, kommer en slutlig version att publiceras. Innehållet kommer dock att fortsätta att fyllas på successivt till och med mars 2024, meddelar teamet bakom satsningen.

Till skillnad från tidigare kommer Läkemedelsboken inte att tryckas.

Läs mer:
Första versionen av den »nya« Läkemedelsboken släpps snart
Läkemedelsboken får leva vidare
Ny webbaserad Läkemedelsbok kan lanseras om ett par år

Målgrupperna för nya Läkemedelsboken

Målgrupperna som myndigheten vill få input ifrån är desamma som tidigare, det vill säga framför allt specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring samt medicin- och farmacistuderande. Till målgruppen hör också läkare som behöver råd om medicinska problem som ligger utanför den egna specialiteten.

Källa: Läkemedelsverket