Illustration: Shutterstock/TT

I genomsnitt tappade studiedeltagarna en femtedel av sin vikt. Hos en tredjedel var viktnedgången så stor som 25 procent eller mer. Resultaten för substansen tirzepatid är nästan i paritet med överviktskirurgi och har skapat uppståndelse bland forskare världen över.

Med mer än 1 miljard människor i världen med ett BMI över 30 är marknaden enorm.

 Internationella analytiker beräknar att den årliga försäljningen av tirzepatid – om det godkänns – kan landa på mellan 25 och 48 miljarder dollar, i runda slängar 250 till 500 miljarder kronor. Det skulle i så fall peta ner TNF-hämmaren Humira från tronen som världens mest sålda läkemedel.

Obesitasvården har väntat länge på effektiva behandlingar, men fått se många bakslag där hajpade läkemedel visat sig ha för mycket biverkningar.

Med diabetesläkemedlet Ozempic, med den aktiva substansen semaglutid, tycks väntan vara över. Den så kallade GLP1-analogen har varit godkänd för typ 2-diabetes i drygt fem år. Men det är först på senare tid som läkemedlet gjort succé som viktminskningspreparat. De veckovisa injektionerna dämpar hungerkänslorna och får, till synes utan ansträngning, kilona att rasa. 

Rusningen efter Ozempic har lett till brist på läkemedlet i hela världen. Just nu gapar hyllorna tomma på svenska apotek, och trots dygnet runt-produktion kan inte tillverkaren Novo Nordisk spotta ur sig tillräckligt många doser för att möta efterfrågan. Bristen kommer att bestå åtminstone året ut, enligt tillverkaren.

Det har också gjort att företaget senarelagt lanseringen av ett preparat som innehåller samma substans som Ozempic, men som är godkänt för behandling vid övervikt och obesitas: Wegovy.

Henrik Allard Brorsson är presstalesperson på Novo Nordisk och säger till Läkartidningen att Wegovy i nuläget endast finns tillgängligt i Danmark, Norge och USA.

– Tidigast nästa år beräknar vi att vi kan lansera det i Sverige.

Precis som Ozempic är tirzepatid, som utvecklas av företaget Eli Lilly, godkänt för behandling av typ 2-diabetes. Och precis som Ozempic prövas tirzepatid också vid övervikt och fetma. 

Men när behandlingen når svenska patienter är ännu för tidigt att säga. Flera studier pågår, och företaget meddelar att man lämnat in en ansökan om godkännande till den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA. I en mejlkommentar till Läkartidningen skriver företaget att man »hoppas på ett godkännande i Europa i början på nästa år«.

Även i Sverige är den potentiella patientgruppen stor. Enligt Folkhälsomyndigheten har mer än hälften av den vuxna befolkningen en vikt som klassas som övervikt eller fetma. Mer än en miljon vuxna har ett BMI över 30.

Är de nya fetmaläkemedlen revolutionen som alla har väntat på? Flera läkare inom obesitasvården som Läkartidningen har pratat med ser det så. 

Samtidigt finns frågetecken. Liksom alla läkemedel har även dessa biverkningar. Vanligast är illamående och kräkningar, men även pankreatit i sällsynta fall. 

Det finns också en osäkerhet kring hur länge patienterna ska behandlas med läke-medlen. Effekten försvinner när man slutar ta dem, vilket väcker frågan om det krävs livslång behandling. 

Och hur ska man som läkare hantera trycket från patienter som vill ha tillgång till läkemedlen? Det är en stor patientgrupp, och alla kommer troligen inte att omfattas av subvention, om en sådan över huvud taget blir aktuell. 

Med de nya fetmaläkemedlen på ingång, och ännu fler under utveckling, står det klart att behandlingarna snart är här – oavsett om alla frågor är besvarade eller inte.

Läs också:
Experter: Nya effektiva fetmaläkemedlen ingen »quick fix«

Läkemedlen som får vikten att rasa

 • Ozempic (semaglutid): Godkänt för behandling av vuxna med typ 2-diabetes. Ges som veckovisa injektioner.
 • Wegovy (semaglutid): Godkänt för behandling av övervikt hos vuxna med ett BMI på 30 eller mer, samt hos vuxna med ett BMI mellan 27 och 30 med viktrelaterade hälsoproblem, till exempel diabetes, högt blodtryck eller höga blodfetter.
  Wegovy, som har högre dos sema­glutid än Ozempic, är också godkänt för unga från 12 år med övervikt. Semaglutid är en så kallad GLP1-analog och verkar på samma sätt som GLP1 (ett hormon som produceras i tarmen) genom att öka frisättningen av insulin vid intag av mat. Det håller blodsockret under kontroll, reglerar aptiten genom att öka mättnadskänslan och ger en långsammare tömning av magsäcken.
 • Mounjaro (tirzepatid): Godkänt för behandling av vuxna med typ 2-diabetes. Prövas även vid övervikt och fetma. Tirzepatid är en så kallad GIP/GLP1-analog och binder till receptorer för hormonerna GIP och GLP1. Tirzepatid ökar bukspottkörtelns frisättning av insulin när man äter och reglerar, liksom semaglutid, blodsockernivåerna och ökar mättnadskänslan.

Källa: Europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA

Detta har hänt:

2017

 • Ozempic (semaglutid) godkänns i USA för behandling av vuxna med typ 2-diabetes.

2018 

 • Ozempic godkänns i Europa för behandling av vuxna med typ 2-diabetes.

2021

 • Fas 3-studien Step 1 publiceras i New England Journal of Medicine. Vuxna med BMI över 30 eller BMI över 27 plus minst ett viktrelaterat tillstånd randomiserades till behandling med semaglutid eller placebo i kombination med levnadsvanebehandling. De som fått semaglutid gick ned i genomsnitt 15 procent av sin kroppsvikt under 68 veckor, jämfört med 3 procent hos dem som fått placebo.
 • Wegovy (semaglutid) godkänns för behandling av fetma och övervikt i USA.

2022

 • Wegovy godkänns för fetma och övervikt i EU.
 • FDA godkänner Mounjaro (tirzepatid) för behandling av vuxna med typ 2-diabetes i USA.
 • Fas 3-studien Surmount 1 publiceras i New England Journal of Medicine. Vuxna med BMI över 30 eller BMI över 27 plus minst ett viktrelaterat tillstånd (inte diabetes) randomiserades till behandling med tirzepatid eller placebo i kombination med levnadsvanebehandling. De som fått en hög dos tirzepatid gick ned i genomsnitt 21 procent av sin kroppsvikt under 72 veckor. Motsvarande viktnedgång i placebogruppen var 3 procent.
 • EMA godkänner Mounjaro för behandling av vuxna med typ 2-diabetes i EU.
 • Fas 3-studien Step Teens publiceras i New England Journal of Medi­cine. Ungdomar i åldern 12 till 18 år med fetma eller övervikt plus minst ett vikt­relaterat tillstånd randomiserades till levnadsvanebehandling i kombination med antingen semaglutid eller placebo. De som fått semaglutid minskade sitt BMI med i genomsnitt 16 procent efter 68 veckor. De som fått placebo ökade sitt BMI med 0,6 procent i genomsnitt.

2023

 • FDA godkänner Wegovy för behandling av övervikt och fetma hos barn och unga som är över 12 år och inte har diabetes.
 • EMA godkänner Wegovy för behandling av övervikt och fetma hos barn och unga som är över 12 år och inte har diabetes.

Fler strategier under utveckling:

 • Eli Lilly förbereder en fas 3-studie med trippelpeptiden retatrutid, som förutom att stimulera receptorer för GIP och GLP1 även stimulerar glukagonreceptorn.
 • Amgen prövar i en fas 2-studie sin läkemedels­kandidat AMG-133 , som stimulerar GLP1-receptorn samtidigt som den blockerar receptorn för GIP. Ges som en injektion var fjärde vecka.
 • Forskning pågår också om andra peptider som har med aptitregleringen att göra, till exempel amylin och peptid YY.