Acko Ankarberg Johansson (KD), sjukvårdsminister: »Jag anser att myndigheten fullföljer sitt uppdrag. Jag kan också konstatera att myndigheten på senare tid använder en större del av verktygen som finns till förfogande, och det är mycket intressant att följa effekterna av den utvecklingen.« Foto: Rickard Kilström

 

Sofia Wallström, Ivos generaldirektör: »Ja, jag menar att Ivo jobbar både mer enhetligt, effektivt och strategiskt än någonsin. Det tycker jag också märks i våra granskningar. Det är ett långsiktigt utvecklingsarbete, men vi har kommit en bra bit på vägen.« Foto: Rickard Kilström

 

Gunilla Hult Backlund, Ivos tidigare generaldirektör: »Det är nog andra som ska bedöma det. Under min tid var det svårt att vara effektiv eftersom vi var bakbundna bland annat av mängden enskildas klagomål. Det dröjde till mitt sista år innan vi hann få det spelutrymme som jag ville. Det går nog inte heller att uppfylla alla mål på sex år när man bildar en ny myndighet.« Foto: Privat

 

Pelle Gustafson, grundare av chefläkarnätverket: »Jag hör till dem som tycker att tillsynen har blivit bättre i Ivos regi. Tidigare handlade det mycket om att utreda enskilda händelser, men tankegångarna om hur lärdomarna kunde användas för att förhind­ra att något liknande hände igen var ganska svaga. Däremot kan jag tycka att den här omsvängningen kunde ha gått fortare.« Foto: Anna Molander

 

Mikael Köhler, hälso- och sjukvårds­direktör i Region Uppsala: »Nej, tidigare ledde Ivos arbete till förbättringar, men de senaste åren har myndigheten bytt fot på ett sätt som inte gagnar patientsäkerheten. I stället för att genom dialog stötta oss att förbättra vården vill man identifiera en lägstanivå att slå ner på.« Foto: Staffan Claesson
Lena Furmark, statssekreterare hos dåvarande socialminister Göran Hägglund: »Det är lätt att vara efterklok, men det hade kanske varit bra att förtydliga dialog och lärande i uppdraget. Den delen har fått mindre fokus än vad jag hade hoppats.« Foto: Stefan Tell

 

Stefan Carlsson, regeringens tidigare utredare om effektiva myndigheter: »Jag tycker att Ivo är på god väg. I delar har man redan lyckats. Det är mycket vassare verktyg man använder än tidigare. Jag har en väldig respekt för Sofia Wallström, som vågar ta itu med saker och ting på ett bra sätt.«

Läs också: Ivos tio år långa resa – från hjälpande dialog till hårda tag och miljonviten