Ett farmaceutsortiment skulle kunna öka tillgängligheten av vissa läkemedel som i dag måste förskrivas av läkare, menar sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (KD).

– Apoteken spelar en viktig roll i vårdkedjan och ett farmaceutsortiment kan både öka tillgängligheten för patienterna och avlasta hälso- och sjukvården genom att minska antalet läkarbesök. Den här kategorin av läkemedel finns redan i flera länder och vi vill nu se hur den kan införas i Sverige, säger Acko Ankarberg Johansson, i ett pressmeddelande.

I Läkemedelsverkets uppdrag att utreda hur en reglering som innebär att vissa receptfria läkemedel ska kunna säljas enbart efter rådgivning från farmaceut bör utformas ingår även att analysera konsekvenserna, till exempel vilka effekter förslaget kan få på hälso- och sjukvården.