För den svenska befolkningen innebär WHO:s beslut inga stora förändringar, skriver Folkhälsomyndigheten i ett pressmeddelande. Men myndigheten kommer att fortsätta ta fram rekommendationer om vaccination mot covid-19 även om de nya virusvarianterna är mildare och det globalt finns en grundimmunitet  mot sjukdomen.

– Närmast är det personer som är 80 år och äldre samt de i riskgrupp som rekommenderas en påfyllnadsdos innan sommaren, säger generaldirektör Karin Tegmark Wisell.

Folkhälsomyndigheten kommer att fortsätta följa utvecklingen av och forskningen om sjukdomen och arbeta med beredskapen inför framtida pandemier. Sjukvården ska fortsätta att arbeta med att förebygga och behandla postcovid.

– När vi nu tittar framåt behöver vi säkerställa att alla i befolkningen har lika möjligheter till en god hälsa även under en pandemi. Det behövs en bättre beredskap och förebyggande insatser, inte minst i de delar av samhället som drabbats hårdast under pandemin, säger Karin Tegmark Wisell.