Nästan alla akutsjukhus har nu haft minst ett inspektionsbesök av Arbetsmiljöverket, inom ramen för ett inspektionsprojekt.

– Jag hade nog förväntat mig fler krav, så det är en positiv överraskning. Vi ser att många jobbar bra med sin arbetsmiljö. Sedan måste vi också analysera vad siffrorna står för, säger Malin Cato, projektledare på Arbetsmiljöverket, till tidningen Vårdfokus.

I Jämtland och Västernorrland har Arbetsmiljöverket hittills ställt krav på samtliga besökta avdelningar. Enligt Vårdfokus finns det ett fall som »sticker ut« och det är Sundsvalls sjukhus ortopedavdelning, som har fått ett föreläggande med ett vitesbelopp på 115 000 kronor, på grund av den höga arbetsbelastningen.

Arbetsmiljöverkets krav är att det görs en riskbedömning av arbetsbelastningen och en handlingsplan senast den 15 september.

Minna Mattsson, länsverksamhetschef för ortopedi i Region Västernorrland, välkomnar kritiken och tycker att kraven är rimliga. Det handlar om systematiskt arbetsmiljöarbete.

– Nu får vi en möjlighet att ta hjälp för att göra en riskbedömning och vidta åtgärder. Vi har redan varit i kontakt med Regionhälsan och de kommer att vara delaktiga i arbetet, säger hon till Läkartidningen

Finns det något ni kunde ha gjort tidigare?

– Det är välkänt att Sundsvalls sjukhus under lång tid har haft en överbeläggningsproblematik och det har påverkat såväl ortopedavdelningen som andra avdelningar. En brist som vi själva konstaterat och åtgärdat är att ortopedavdelningen haft för få underskötersketjänster i förhållande till vårdplatsantalet, vilket nu är ändrat och vi har under våren anställt ett flertal undersköterskor, säger Minna Mattsson.

Arbetsmiljöverket kommer enligt Vårdfokus att utöka sitt inspektionsprojekt till att även innefatta primärvården, psykiatrin och barn- och ungdomspsykiatrin.

Läkartidningen berättade tidigare i år om Arbetsmiljöverkets granskning av akutsjukhusen.

– Det finns ett systemfel i hur sjukvården sköts i dag och till syvende och sist är det politikerna som måste ta sitt ansvar. Den samlade bilden från det här projektet skickar förhoppningsvis tydliga signaler till politiken, sa Malin Cato då.