Politikernas intention har varit klar i flera år. Region Kronoberg köpte tomten för det nya sjukhuset av Växjö kommun sommaren 2020. Ungefär 1,5 år senare antog också kommunfullmäktige detaljplanen.

Men grannar till tomten överklagade detaljplanen. Mark- och miljödomstolen avslog överklaganden i december. Och nu står det också klart att nästa instans, mark- och miljööverdomstolen, inte tar upp ärendet, rapporterar SVT Nyheter Småland. Det innebär att detaljplanen vunnit laga kraft.

Läs även:
Läkarkåren i Växjö kluven till ett nytt sjukhus
Byggboom med utmaningar