Precis som många andra regioner har Region Dalarna dystra ekonomiska utsikter de närmaste åren. I och med den höga inflationen har kostnaderna för regionens pensionsinbetalningar under 2023 ökat med 700 miljoner kronor. Samtidigt har de riktade statsbidragen minskat med drygt 300 miljoner, enligt ett pressmeddelande från Region Dalarna. En handlingsplan »för en ekonomi i balans« har lagts fram – och den går i korthet ut på omfattande besparingar. Fram till och med nästa år handlar det om nära 558 miljoner kronor som ska sparas in. En stor del, 387 miljoner, ska tas från hälso- och sjukvården. Bland annat hoppas regionen kunna spara in 34 miljoner under nästa år genom att köpa in mindre vård från andra regioner och sjukhus, rapporterar SVT Nyheter Dalarna. Minskad administration och mindre hyrpersonal inom vården är andra förslag.

Elin Norén (S), ordförande i regionstyrelsen, har förståelse för att beskedet skapar oro.

– Inte minst bland våra medarbetare, och det kommer såklart att märkas. Men ambitionen är att göra det på ett sätt så att det skadar så lite som möjligt och så att vi kan fortsätta med utvecklingsarbetet framåt, säger hon till P4 Dalarna.

Den ekonomiska prognosen för i år visar på ett underskott på 750 miljoner kronor. Men eftersom regionens pensionskostnader väntas sjunka från och med år 2025, då inflationen spås att normaliseras, bygger handlingsplanen på mindre besparingar än det väntade underskottet.

– Vi ser ett ljus i tunneln, som det ser ut just nu blir det bättre 2025 och 2026, säger Elin Norén i radiointervjun.

Innan beslut fattas ska nu berörda verksamheter göra noggranna risk- och konsekvensanalyser av förslagen i handlingsplanen.

Läs också:
Regionerna blöder pengar – SKR kräver att staten agerar snabbt