Gustaf Lilliehöök hoppar in som vikarie för fastläkare i Norge. Foto: privat

Gustaf Lilliehöök är specialist i allmänmedicin sedan 1990. Efter att han fyllt 62 år och kunde summera 25 som husläkare i Stockholm, varav 15 som näringsdrivande, tyckte han att det blev för tungt. Han valde att bli vikarie i Sverige och började arbeta sig in i Norge.

I dag är han 69 och har trappat ned ganska mycket. Men förutom en del jobb på en närakut i Stockholm, har han ett fast uppdrag som vikarie i Norge. Det blir tre fyra resor västerut per år, med ungefär tre veckors arbete varje gång. När Läkartidningen pratar med honom är han i Farsund i södra Norge, en kustkommun med ungefär 10 000 invånare, drygt 40 mil sydväst om Oslo.

– Jag tycker att det är väldigt bra i Norge generellt, berättar han.

Han nämner flera exempel: nästan alla patienter har en fast läkarkontakt, patientlistorna är ungefär hälften av vad han hade i Sverige, vidareutbildning främjas mer, och systemet är enhetligt i hela landet.

– En sak tycker jag är extremt bra – det är samma system i hela Norge. Listning på samma sätt och ersättning på samma sätt. Det är väldigt jobbigt med Sverige, man har 21 olika system.

En orsak tror Gustaf Lilliehöök är att det norska systemet vilar på nationell lag och att förändringar tas på central nivå, inte regional. Han nämner de norska trepartssamtalen där stat, läkarförbund och kommuner representeras.

– I Norge måste man förhandla mellan läkarförbundet och staten. Man kan inte bara säga att »nu ska ni ta hand om smärtpatienter«, som man gör i Stockholm, säger han.

Däremot påpekar han att beredskapen på natten kan vara ansträngande. Det är ju något svenska läkare i primärvården slipper, åtminstone efter sen kväll när jourmottagningar stänger.

– Men här i Norge kan det vara långt till sjukhuset och man har den här lösningen. Och det är väldigt tungt för dem.

De medicinska rutinerna i Norge tycker han är ungefär desamma, och dagarna som fastlege liknar den svenska allmänläkarens. Men det är alltså organisationen som skiljer. Och han tycker Sverige skulle kunna ta efter på ett antal punkter, inte minst med listning mot namngiven läkare och begränsad listlängd.

– Jag skulle vilja att så många läkare som möjligt kom till Norge och såg hur det är, säger Gustaf Lilliehöök.

Läs också:
Norge uppdaterar till version 2.0 av det populära fastläkarsystemet
Sfam och Distriktsläkarföreningen: Ta delar, inte allt, från Norge