Jonas F Ludvigsson, barnläkare vid Universitetssjukhuset Örebro och professor vid Karolinska institutet. Foto: Håkan Risberg / Region Örebro län.

Hur kom du in i bilden?

– Jag fick höra att Anne Berner, en finsk entreprenör som bland annat har lett arbetet med Helsingfors nya barnsjukhus, sökte efter personer som ville engagera sig för att få till stånd ett nytt barnsjukhus i Ukraina. Så långt ser jag mig som ett slags sambandscentral här i Sverige, jag har koordinerat det lilla arbete som har skett här.

På Twitter efterlyser du personer som kan hjälpa till med projektplanering eller som vill jobba på sjukhuset. Hur har responsen varit?

– Tio personer har hört av sig bara det första dygnet. Hittills är det en intressant blandning av människor, ungefär vad jag hade hoppats på. Till exempel en sjukgymnast, barnneurologer och två personer som jobbar med logistik och verksamhetsutveckling av sjukhus.

När tänker ni er att sjukhuset ska finnas på plats?

– Vi befinner oss fortfarande på ett planeringsstadium och jag tror att den helt avgörande faktorn för att ett sjukhus ska kunna byggas är att det blir fred eller vapenstillestånd. Men behovet lär vara enormt, ryska anfall har förstört många sjukhusinrättningar.

Vad står näst på tur?

– Jag samlar in namn på intressenter från olika håll och kommer sedan kontakta Anne Berner igen för att se hur vi ska gå vidare. Jag har en känsla av att hon kommer att få saker och ting gjorda.

Hur har ni tänkt finansiera sjukhuset?

– ­Jag är kanske naiv men jag tror att många skulle vara beredd att stötta ett barnsjukhus i Ukraina.