Hur ska regelverket för läkare och fysioterapeuter verksamma på nationella taxan se ut i framtiden? Den frågan har det tvistats om en hel del de senaste åren. Exempelvis har Läkarförbundet, Fysioterapeuterna och Sveriges Kommuner och regioner, SKR, gemensamt föreslagit en vidareutveckling av dagens system för att skapa bättre förutsättningar för mindre vårdetableringar i hela landet. Förra våren gavs också utredaren Åsa Himmelskiöld i uppdrag att ta fram ett förslag på hur en framtida modell, som kan ersätta nationella taxan, skulle kunna se ut. Deadline för att leverera utredningen sattes till den 15 maj nu i år, men några förslag har ännu inte presenterats. När Läkartidningen vänder sig till Socialdepartementet för att begära ut utredningen ges svaret att underlaget utgör ett »internt arbetsmaterial«, då det är en så kallad bokstavsutredning. Samma svar har de närmast berörda i Läkarförbundet och Privatläkarföreningen fått.

Thomas Anderson, Privatläkarföreningens ordförande.

– Alla såg ut som levande frågetecken när Åsa Himmelskiöld sa att vi inte skulle få läsa förslagen. Det hade varken läkarna, fysioterapeuterna eller SKR förstått. Vi visste inte att sådana utredningar existerade. Våra inspel och synpunkter skulle ju tas i nogsamt beaktande, men nu vet vi inte ens vad det är hon har lagt fram, säger Privatläkarföreningens ordförande Thomas Anderson.

Två år har gått sedan Läkarförbundet lämnade in sitt förslag och ännu är det oklart om, och i så fall hur mycket, Åsa Himmelskiöld har utgått från läkarnas önskemål i sitt arbete. Nu växer frustrationen över att beskeden om framtiden lyser med sin frånvaro.

– Vi är fortfarande på ruta ett. Nej, inte ens det – vi är på ruta 0,5. Det har inte hänt ett skvatt sedan dess och vi befarar såklart att det inte händer ett skvatt nu heller, säger Thomas Anderson.

Han får ständigt frågor från oroliga medlemmar, men har inga svar att ge.

– »Ska jag våga köpa en etablering? Kommer den att finnas kvar i framtiden eller har jag snart inget jobb?« Det är ett kontinuerligt ökat tryck på vår kanslist och på min mejl.

Läkarförbundets ordförande Sofia Rydgren Stale däremot är inte förvånad över att inte få ta del av utredningen, eftersom det är »gängse ordning att bokstavsutredningar bereds internt«.

– Men det skapar en osäkerhet när man inte kan få se själva slutresultatet, säger hon.

Läkarförbundet kommer nu att trycka på för att regeringen ska arbeta vidare skyndsamt med frågan. Enligt Thomas Anderson blir steg ett att försöka nöta på för att få ut arbetsmaterialet.

– Ju längre tiden går, desto mer växer farhågorna bland våra medlemmar. Och många läkare har redan väntat länge på besked, säger Sofia Rydgren Stale.

Socialdepartementet skriver i ett mejl till Läkartidningen att vidare beredning av utredningens förslag kommer att ske inom Regeringskansliets ordinarie organisation. När beredningen där är klar är nästa steg att fatta beslut om remiss av en departementspromemoria. »Intresserade och berörda parter får då i vanlig ordning möjlighet att ta del av och lämna synpunkter på denna.«

Läs också: Ny modell för att ersätta nationella taxan ska utredas

LÄKARE PÅ NATIONELLA TAXAN

Nationella taxan eller lagen om läkarvårdsersättning (LOL) har funnits sedan 1994 och innebär att vårdgivaren har en etablering knuten till egen fysisk person. Villkoren för verksamheten regleras i lag och ersättningsnivåerna i taxan förhandlas fram mellan Läkarförbundet och Sveriges Kommuner och regioner, SKR. Under det första året rådde fri etableringsrätt, men sedan 1995 har det funnits krav på samverkansavtal med regionerna. I praktiken har ytterst få nya samverkansavtal slutits sedan 1995. I dagsläget finns cirka 1 000 läkare i landet som är anslutna till nationella taxan, varav knappt 200 återfinns i Stockholm.

Källa: Privatläkarföreningen