Läkaren har gjort flera olika sorters diagnosmissar, varav flera beskrivs som fall där läkaren allvarligt brustit i sin yrkesutövning. Hen har bland annat missat septisk artrit – en allvarlig ledinfektion hos ett barn, cancer och två hjärtinfarkter.

Totalt beskrivs tolv patientärenden där läkaren begått fel, något som nyhetsbyrån Siren var först att rapportera om.

Vårdcentralen där läkaren arbetade bedömde att läkaren hade kunskapsbrister på en rad områden och hen fick sluta efter att ha blivit avstängd, skriver Siren. Vårdcentralen gick därefter vidare till Inspektionen för vård- och omsorg, Ivo, som valde att anmäla ärendet till HSAN.

Själv menar läkaren att ingen patient har kommit till skada och att anmälningarna handlar om »oförtjänta trakasserier« från en kollega.

Både HSAN, och tidigare även Ivo, anser dock att läkaren i flera fall brustit i sin yrkesutövning. Förutom de ovan nämnda missarna har läkaren, enligt de bägge myndigheterna, bland annat även missat njursten, kraftigt överdoserat sömnmedel, gett för lite smärtlindring till en patient med hjärtinfarkt och skrivit remisser till fel instanser.