Under flera år har Ivo kritiserat situationen på Akademiska sjukhuset och pekat på att bristen på vårdplatser innebär allvarliga patientsäkerhetsrisker. De senaste åren har det skett i form av en juridisk process och ett hot om ett stort skadestånd ifall regionen inte ordnar fram fler vårdplatser. Denna process är nu avgjord till regionens fördel.

Region Uppsalas hälso- och sjukvårdsdirektör Mikael Köhler säger till Sveriges Radio P4 Uppland att han är lättad.

– Jag tycker det är bra att vi får slippa de juridiska turerna så att vi kan fokusera på patientsäkerhetsarbetet och arbetsmiljöarbetet som är nödvändigt, och att vi slipper betala 20 miljoner kronor och att vi kan lägga pengar på annat, säger han till radiokanalen.

Ivo hade redan hösten 2021 krävt att regionledningen skulle öppna 30 nya vårdplatser på sjukhuset. Kritiken bottnade bland annat i att myndigheten kunnat observera väntetider på flera dygn på akuten och att sjukhuset inte kunde tillgodose patienters mest basala mänskliga och medicinska behov.

Efter att Kammarrätten i Göteborg avfärdat Ivos vitesföreläggande som för oprecist, tydliggjorde myndigheten i ett nytt vitesföreläggande sommaren 2022 att kravet bestod i att 612 vårdplatser skulle vara tillgängliga för inläggning av patienter inom den somatiska specialistsjukvården.

Detta överklagade Region Uppsala till Kammarrätten ännu en gång, som gick på regionens linje och argumenterade att Ivo utifrån dagens lagstiftning inte kan kräva ett visst antal vårdplatser.

Ivo begärde då prövningstillstånd hos Högsta Förvaltningsdomstolen, i syfte att få ökad klarhet i vilka verktyg den statliga tillsynsmyndigheten har för att bedriva tillsyn över vården.

Läkartidningen har efterfrågat en intervju med representanter från Ivo, om hur de nu ser frågan om vilka tillsynsverktyg myndigheten har. Som svar hänvisar Ivo till en skriftlig kommentar på sin webbplats, där myndigheten skriver att man kommer att fortsätta sin tillsyn av Akademiska sjukhuset »eftersom det står klar att patientsäkerheten inte kan garanteras«.

När det gäller det nekade prövningstillståndet framhåller Ivo att Kammarrätten ansåg att Ivo haft grund för att förelägga regionen att vidta åtgärder, men inte lagstöd för den exakta utformningen av kraven.

Läs mer:
Region Uppsala svarar på kritiken: »Ivos bild behöver nyanseras«
Ivo överklagar upprivet vite: »Saknar i praktiken möjlighet att förelägga«
Nytt viteshot från Ivo: »Situationen vid Akademiska nu ännu värre«