Kvinnan fick för höga doser av läkemedel för det ingrepp som skulle göras och personalen som utförde narkosen saknade specialkompetens, skriver Ivo i sitt beslut, rapporterar SVT Nyheter Skåne. Journalen var även ofullständig och svårtolkad och personalen behärskade inte heller grunderna i avancerad hjärt- och lungräddning.

Beslutet om stopp för att utföra »estetiska kirurgiska ingrepp på patienter under generell och regional anestesi« gäller under tiden som Ivo slutför sin granskning av kliniken.

Läkartidningen söker kliniken.