Jonas F Ludvigsson är vald till ny vetenskaplig sekreterare i SLS och blir i samband med det även ny ordförande för SLS programkommitté. Därmed efterträder han Ola Björgell på posterna.

– Jag är oerhört stolt över uppdraget som vetenskaplig sekreterare. Som läkare i Sverige kan jag inte tänka mig ett finare uppdrag än att sitta i Svenska läkaresällskapets nämnd, säger Jonas F Ludvigsson i ett pressmeddelande.

Han är professor i epidemiologi vid Karolinska institutet och överläkare i pediatrik vid Örebro universitetssjukhus. Han har genom åren tilldelats en rad olika priser. Nyligen tilldelades han Hugo Lagercrantz Award, instiftat av Stiftelsen barnforskningen vid Astrid Lindgrens barnsjukhus.

På fullmäktigemötet utsågs också Ylva Böttiger och Håkan Billig till hedersledamöter. Ylva Böttiger är professor i klinisk farmakologi vid Linköpings universitet och medicinsk redaktör på Läkartidningen, och Håkan Billig är läkare och professor i fysiologi vid Sahlgrenska akademin.

På mötet togs också beslut om att sektionerna för akutsjukvård samt internmedicin ska bli medlemsföreningar. Det innebär att SLS från och med nästa år kommer att bestå av 56 medlemsföreningar och 11 sektioner.