Anna Björkenheim, kardiolog från Örebro. Foto: privat

Förutom sovvagnarna på nattåget från Stockholm till Berlin har föreningen även bokat separata vagnar på tåget vidare till Amsterdam. Där startar sedan ESC, världens största kardiologiska sammankomst, den 25 augusti.

Ni ska ha något som ni kallar »prekongress« på tåget mellan Berlin och Amsterdam. Vad är det?

– Vi har ett föreläsningsprogram, där bland annat vår vetenskaplige sekreterare Petter Ljungman ska föreläsa om luftföroreningar och kardiovaskulär sjukdom, och det sker i särskilda vagnar som vi bokat för att inte störa andra resenärer, säger Anna Björkenheim, kardiolog från Örebro och styrelseledamot i Svenska kardiologföreningen.

Varför tog ni detta initiativ?

– Initiativet till en miljövänlig resa till kongressen kom från en av våra medlemmar, Karin Arinell, och vi i styrelsen tyckte att det var en otroligt bra idé att ta tåget.

Hur stort är intresset för att resa på detta sätt? 

– Vi har fått mycket uppskattning och många glada mejl och vi tror att vi fyller 75 av 100 platser. Det kommer förmodligen mest att vara kardiologer, men alla som är medlemmar i Hjärtförbundet är inbjudna. Vi hoppas också att vi kan göra det till en årlig tradition.

Hur svårt var det att ordna resan?

– Att boka var inte utan utmaningar, inte minst eftersom vi inte lyckades få någon resebyrå att hjälpa oss, och därför fick vi ordna tågbokningarna själva. Speciellt kontakterna med Deutsche Bahn var lite av en utmaning. Och SJ var något förvånade över att vi ville boka ett helt tåg, det verkar inte vara helt vanligt. Men det gick att boka alla ligg- och sovvagnar.

Hur mycket dyrare blev det?

– Kostnaden per person är bara något dyrare än för flygresa, cirka 500 kronor. Tidsåtgången är såklart större. Men vi avser att nyttja tiden väl för föreläsningar och nätverkande samtidigt som vi minskar vår klimatpåverkan och visar vårt engagemang för en mer hållbar framtid.

Läs även:
Han vill få fler läkare att ta tåget till Spanien 
Läkaren som lobbar för chartrade tåg till konferenserna