– Jag är stolt över att Sverige kan visa solidaritet med Ukraina och samtidigt säkra WHO:s livsavgörande arbete i kampen mot icke-smittsamma sjukdomar. Omlokaliseringen är en del av Sveriges starka och ihållande politiska stöd till Ukraina, säger bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell i ett pressmeddelande från regeringskansliet.

Att Ryssland de senaste åren stått som värd för WHO-kontoret mot icke-smittsamma sjukdomar har inneburit både praktiska och principiella utmaningar. Kontoret har exempelvis varit beroende av rysk finansiering. Det har bland annat varit svårt att erbjuda tekniskt stöd till vissa länder i Europa på grund av Rysslands anfallskrig mot Ukraina, vilket lett till negativa konsekvenser för såväl prevention som behandling av sjukdomar i regionen.

– Jag välkomnar beslutet om en flytt av WHO:s kontor till Köpenhamn. Det minskar det ryska inflytandet och sker till stöd för Ukraina och möjliggör att WHO kan fortsätta sitt betydelsefulla arbete i regionen. WHO:s arbete med att förebygga icke-smittsamma sjukdomar och förbättra folkhälsan är av stor vikt för Sverige och för regionen i stort, säger socialminister Jakob Forssmed.

Omkring 90 procent av alla dödsfall i Europa orsakas av icke-smittsamma sjukdomar (hjärt–kärlsjukdomar, diabetes, kroniska luftvägssjukdomar, psykisk ohälsa, neurologiska störningar och cancer), och EU-kommissionen arbetar just nu med ett nytt EU-initiativ – Healthier Together – för icke-smittsamma sjukdomar.