Nyligen skrev nästan 2 500 forskare, de flesta inom samhällsvetenskap och humaniora, på ett upprop mot dagens system för etikprövning av forskningsprojekt.

– Jag förstår kritiken till fullo, säger utbildningsminister Mats Persson (L).

Forskarna vänder sig framförallt mot att systemet för etikprövning är krångligt och kräver mycket administrativt arbete som tar tid från forskningen.

– Forskare lägger i dag för mycket tid på administration och där är etikprövningslagen en del, säger Mats Persson.

Ett annat problem är att forskare är oroade för att bli åtalade för sin forskning i efterhand för brott mot etikprövningslagen. Det kan till exempel handla om att forskningsintervjuer genererar oväntade svar med vad som betraktas som känsliga personuppgifter, som politisk eller religiös tillhörighet, och som inte täcks av den ansökan om etikprövning som forskaren gjort.

Etikprövningslagen skärptes i januari 2020 efter en debatt i kölvattnet av skandalen kring kirurgen Paolo Macchiarini. Sedan lagen skärptes fram till i maj i år har 20 ärenden anmälts till åtal.

– Det här riskerar att få enorma konsekvenser för svensk forskning. Risken är att man inte vågar ställa vissa forskningsfrågor, vilket skulle vara ett stort ingrepp i den akademiska friheten, säger Mats Persson.

Liberalerna röstade för lagskärpningen när det begav sig eftersom man enligt Mats Persson lovades en översyn av lagen senare, men som aldrig kom.

De kritiska forskarna vill bland annat att Överklagandenämnden för etikprövning, Önep, inte ska vara skyldig att åtalsanmäla misstankar om ringa brott mot etikprövningslagen. De vill också att forskning inom samhällsvetenskap och humaniora ska undantas dagens system för etikprövning.

Det är två aspekter som den kommande utredningen ska titta på, enligt Mats Persson. Han uppger också att utredningen ska tillsättas inom några månader.

På frågan om regeringen hade sett över etikprövningen utan den intensiva debatt som pågått så svarar han:

– Ja, det här är en fråga vi har följt länge. Jag har själv forskarbakgrund, men det är klart att den enorma kritik som vuxit fram har stärkt oss i övertygelsen om behovet av att rätta till det här.

Läs också:
Kjell Asplund: Hög tid att se över etikprövningslagen
Kanslichef vill se ändring i etikprövningslagen