Under pandemin fick företaget Novolab, numera Choppi i Väst, svidande kritik från Inspektionen för vård och omsorg för sin testverksamhet och tvingades stänga ner sin verksamhet i städer som Göteborg, Jönköping, Västerås, Borås och Varberg. Bland annat slog myndigheten ner på hur provtagningen utfördes och hur proven förvarades. Dessutom menade man att felaktiga reseintyg sannolikt hade utfärdats, eftersom analyser omöjligt kunde ha hunnits med på den tid som Novolab uppgett. Men när ärendet avgjordes juridiskt förra våren blev utfallet ett annat: Förvaltningsrätten upphävde Ivos beslut. Rätten ansåg att Novolab hade lämnat en godtagbar förklaring till de korta analystiderna. Andra allvarliga brister kvarstod dock, men dessa var inte så betydande att verksamheten behövde stängas ner, menade rätten.

Nu har företrädare för Novolab valt att gå vidare juridiskt med ett annat spår. En stämningsansökan har lämnats in mot Ivo, där bolaget kräver ett skadestånd av staten på nära elva miljoner kronor på grund av fel och försummelse vid myndighetsutövning.

– Ivo gick ut i media och svartmålade oss, men deras utredning var i själva verket väldigt bristfällig, säger Michael Sanatgari, medicinskt ansvarig för Novolab vid tiden för kritiken.

Skadeståndsbeloppet är baserat på hur stor ekonomisk skada som verksamheten drabbades av i och med Ivos beslut, plus ersättning för rättegångskostnader för processen i förvaltningsrätten. Totalt landar summan på nära elva miljoner kronor.

– Skadeståndsanspråket är inte högt, det är de faktiska intäkter vi förlorade, säger den operativa chefen Cengiz Savran.

Båda hoppas att stämningsansökan ska leda till att Ivo tvingas arbeta annorlunda, så att inte andra bolag råkar ut för något liknande.

– Jag tror att det finns en chans att vi vinner. Skulle vi vinna kanske Ivo måste vara lite försiktigare med att fatta hårda beslut utan dialog, säger Cengiz Savran.

Ivo vill inte uttala sig om stämningsansökan. »Vi inväntar nu tingsrätten, en process som inte bör föregås«, skriver presstjänsten.

Läs också:
Tvingades stänga covidtestföretag – nu kräver Novolab möte med Ivo