Som Läkartidningen tidigare berättat har brist på barnläkare ställt till med problem på Örnsköldsviks sjukhus, bland annat fanns oro för att förlossningsavdelningen skulle tvingas stänga en tid under sommaren. Nu meddelar Region Västernorrland att man tvingas hålla stängt på förlossningen och barnkliniken under två perioder i sommar.

– Tyvärr visar det sig att våra ansträngningar för att lösa sommaren inte har gett den utdelning vi önskat. Nu arbetar vi för att göra den oundvikliga stängningen så bra som möjligt för alla inblandade, säger Anne Thelander, verksamhetschef barnmedicin.

Semestrar och sjukskrivningar har lett till att man inte lyckats fylla jourlinjerna och verksamheterna håller därför stängt 25 juni–16 juli samt 6 augusti–4 september, då förlossningar och eftervård i stället sker i Sundsvall. Perioden 17 juli–5 augusti har man öppet i Örnsköldsvik​, och från och med 5 september beräknas verksamheterna ha öppet igen.

– Vi gör nu allt för att skapa bästa möjliga förutsättningar för de gravida i området som beräknas föda under den här tiden, bland annat via mödravården. Vi kommer också att stärka resurserna på förlossningen och patienthotellet i Sundsvall. Vi räknar med att det är ett sextiotal blivande mammor som berörs, säger Helena Dalin, verksamhetschef kvinnosjukvården.