Emma Peterson. Foto: privat.

– Det här är den sista utvägen. Vi har slagits med näbbar och klor fram till nu, så då får vi köra det ända i kaklet. Lite så känns det, säger Emma Peterson, specialistläkare på akutmottagningen vid Skaraborgs sjukhus i Lidköping.

Hon har tillsammans med 12 kollegor skrivit ett öppet brev till sjukhusledningen och politiker i Västra Götalandsregionen och kritiserar en ekonomisk genomlysning som gjorts av Skaraborgs sjukhus. Rapporten bedömer en rad åtgärdsförslag som ledningen har tagit fram, men kritiken i brevet berör främst förslaget om att stänga akutmottagningen, vilket alltså rapporten ger stöd åt.

Läkarna anser att rapporten saknar medicinska perspektiv om vad en stängning kan innebära, men också en demografisk analys. Ekonomi har fått gå före patientsäkerhet, menar läkarna.

– Nej, rapporten är inte alls bra gjord. Den är gjord av ekonomer och materialet den bygger på har man fått från sjukhusledningen, och de vill ju stänga oss, säger Emma Peterson.

Rapporten beställdes av Skaraborgs sjukhusledning i januari med syftet att bedöma åtgärdsförslag för att få ekonomin i balans. Sjukhusets underskott för 2023 förväntas ligga på 400 miljoner kronor. Genomlysningen var väntad, men att den skulle fokusera så starkt på akutmottagningen kom som en överraskning, eftersom det finns ett politiskt beslut från 2021 om att sjukhuset ska vara ett akutsjukhus.

– Vi blev av med trauma för några år sedan, och nu tolkar man det som att då behövs vi inte för akutpatienter heller. Men det finns mycket vetenskapligt bevis på att dödligheten ökar för varje mil man behöver transporteras. För strokepatienter i vårt område kan det bli väldigt dåligt. Det betyder 45 minuter körning med blåljus till Skövde, och behöver man en trombektomi ska man till Göteborg, och då ha man redan kört åt helt fel håll, säger Emma Peterson.

Jan Eriksson. Foto: Catharina Fyrberg/Västra Götalandsregionen

Jan Eriksson, strateg vid försörjningsförvaltningen, har tagit fram rapporten. Han får ta del av läkarnas brev när Läkartidningen kontaktar honom. Han säger att hans uppdrag har varit att bedöma om de åtgärder som redan har blivit förslagna är rimliga eller inte.

– Man måste uppnå en balans mellan verksamhet och resurser som finns till förfogande. Ledningen ville ha en genomlysning av åtgärder som tagits fram. Jag hade två veckor på mig för uppdraget, och landade med min utredningsgrupp i att vi anser att åtgärderna är rimliga, säger Jan Eriksson.

Han anser inte att två veckor har varit för kort tid för det ekonomiska perspektiv som rapporten har haft. Det medicinska perspektivet får ledningen stå för.

– De olika åtgärdsförslagen är framtagna av sjukhusledningen. Där ingår läkare, så den medicinska kompetensen bedömer jag finns i ledningen.

Jan Eriksson håller med om att demografisk utveckling är viktig för att klara balansen mellan verksamhet och ekonomiska resurser. Antalet äldre kommer att öka och möjligheten att rekrytera medarbetare kommer att bli svårare, säger han.

– Det uppdraget ligger på hög politisk nivå vid regionen. Där har man länge arbetat med att beakta demografi då man tagit fram uppdrag och ekonomiska förutsättningar. Det har inte varit min roll att granska högt uppsatta politiker, säger Jan Eriksson.

Invånarnas avstånd till akut sjukvård blir inte för långt med avseende på patientsäkerhet, skriver du i rapporten. Finns det underlag i rapporten för att dra den slutsatsen?

– Invånare i 12 av 49 kommuner har redan längre avstånd till en akutmottagning än vad patienterna i Lidköping kommer att få. I de 12 kommuner bor det totalt 120 000 invånare. Om det hade lett till allvarliga patientsäkerhetsproblem så hade ledningen vetat om det, säger Jan Eriksson.

Jan Eriksson säger att rapporten måste läsas i en kontext av andra förslag som ligger på bordet.

– Läkarna resonerar i brevet som att de här åtgärderna inte ska bemötas av andra kompensatoriska åtgärder. Om det här genomförs så får man bland annat se över ambulanssjukvården och hur primärvården möter upp patienter med brådskande behov. Det blir inte färre patienter från Lidköpingsområdet som behöver vård, det har de rätt i, men det finns med i planeringen.

Det senaste året har varit turbulent för Skaraborgs sjukhus akutmottagning. Under våren har beslut om att stänga mottagningen till sommaren fattats – och återkallats. Och nu skapar rapporten ny osäkerhet. Emma Peterson säger att den senaste tiden har varit tuff, att flera kollegor som jobbat länge funderar på att byta arbetsplats.

Hon ställer sig också tveksam till om akutmottagningen i Skövde ska kunna hitta tillräckligt med personal.

– Frågan är hur många av oss som kommer att börja pendla. Vi vet inte heller konsekvenserna av de nya arbetstidsreglerna, så risken är att det bli ännu besvärligare att pendla.

Emma Peterson har skrivit öppna brev tidigare och deltagit i ett möte med ledningen under vintern, men den enda responsen har varit »vi hör vad ni säger«, säger hon.

– Drömmen nu vore att de står fast vid beslutet från 2021, så vi kan få lite arbetsro.

Sjukhusdirektör Stellan Ahlström har valt att inte kommentera brevet. Den 17 maj ska sjukhusstyrelsen diskutera rapporten och beslut om sparåtgärder kommer antagligen att fattas den 2 juni, skriver Nya Lidköpings-Tidningen.