I fjol fick Läkarförbundet 5,7 miljoner kronor till kursen som då var i pilotform. Den var digital och riktade sig mot hela landet. Under den 24 veckor långa heltidskursen, fick 80 deltagare uppdatera sina medicinska kunskaper och lära sig svenskt medicinskt språkbruk. Syftet var att den deltagande gruppen skulle få bättre möjligheter att klara av det medicinska kunskapsprovet, ett krav för att få svensk läkarlegitimation. Kursen hölls av Karolinska institutet och Södertörns högskola.

Nu har Läkarförbundet fått pengar för att fortsätta kursen, bortom pilotförsöket. Antalet platser har ökat med 50 procent, från 80 till 120. Däremot har tiden gått från 24 veckor till 16. Ungefär 80 procent av studietiden är i medicinska ämnen och 20 procent i språk.

Kursen startar den 14 augusti och håller på till den 1 december. Anmälning görs på Karolinska institutets webbplats senast den 2 juni.