Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (KD) står just nu värd för ett informellt möte med hälsoministrarna i EU:s medlemsstater. Fokus för mötet är läkemedelsbrist och krisberedskap, samt hur EU och medlemsstaterna kan säkerställa tillgången till läkemedel.

– Varje gång som en patient inte får tillgång till sin medicin utgör det en risk och det här är ett eskalerande problem vars effekter ökar bördan i sjukvårdssystemet. Frågan är i fokus under Sveriges ordförandeskap i EU och på agendan när jag träffar EU:s sjukvårdsministrar. Men vi behöver också se över befintlig lagstiftning på nationell nivå för att förebygga att rest- och bristsituationer uppstår, säger Acko Ankarberg Johansson i ett pressmeddelande.

Den 1 juli träder den nya lagstiftning i kraft som innebär att företag måste anmäla i tid till Läkemedelsverket om det riskerar att uppstå en restsituation av läkemedlet.

De 10 miljoner som Läkemedelsverket fått av regeringen för 2023 ska bland annat användas för att kartlägga hur andra länder hanterar rest- och bristsituationer, föreslå åtgärder som kan mildra effekter av sådana situationer samt titta på hur farmaceuter ska kunna kommunicera med förskrivare av läkemedel på ett bättre sätt.

Regeringen vill även att verket utreder om en författningsändring behövs för att farmaceuter ska kunna hantera utlämning av läkemedel i situationer då det preparat som ska expedieras inte är tillgängligt, samt om farmaceuter under kritiska restsituationer ska kunna bryta en läkemedelsförpackning så att fler patienter kan få del av ett läkemedel. Förslag om hur tillgängligheten av parallellhandlade läkemedel och licensläkemedel kan öka står också på uppdragslistan.

Slutligen ska de 10 miljonerna räcka till att utreda om Läkemedelsverket i större utsträckning kan förebygga restsituationer genom sin egen tillsynsverksamhet.

Delar av uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet sista maj 2024 och resterande delar 15 februari 2026.

Läs också:
EU-kommissionen: »Vi måste skapa en inre marknad för läkemedel«
EU-kommissionen hoppas på snabbare och billigare läkemedel