Den 30-åriga mannen avled tre veckor efter att han fått Modernas vaccin mot covid-19. Region Värmland lex Maria-anmäler nu händelsen till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, eftersom Rättsmedicinalverket inte kunde fastställa dödsorsaken.

En bakgrundsfaktor till anmälan är otydligheter som förekommit kring Folkhälsomyndighetens rekommendationer för användningen av vaccinet Moderna hos unga, säger Clas Lundgren, chefläkare vid Region Värmland.

– När Folkhälsomyndigheten kom med rekommendationen att man inte ska ge Moderna till yngre var det otydligt om det gällde personer som inte fyllt 30 eller inte fyllt 31. Region Värmland förtydligade senare att man inte ska ge vaccinet till personer som inte fyllt 31, men den här mannen var 30 år och 9 månader när han fick vaccinet.

Händelsen är anmäld som en risk för vårdskada.

– Vi har tolkat att dödsfallet inte har med vaccinationen att göra, men vi kan inte säga det 100-procentigt. Vi anmäler också för de anhörigas skull, för att få en extern utredning om vad som kan ha orsakat dödsfallet, säger Clas Lundgren.