Det var i april förra året som Livsmedelsverket föreslog maxvärden för D-vitamin och jod i kosttillskott för att minska risken för konsumenter att få i sig skadligt höga doser.

Tanken var att de nya reglerna skulle börja gälla vid årsskiftet. Men nu drar myndigheten tillbaka förslaget, enligt ett pressmeddelande.

Efter synpunkter från EU-kommissionen gör Livsmedelsverket bedömningen att maxvärden inte ger ett så högt skydd för konsumenterna att det motiverar en nationell lagstiftning. »Nationella maxvärden skulle ge en oproportionerligt stor påverkan på handeln med andra länder«, enligt myndigheten.

I stället för maxvärden hänvisar Livsmedelsverket till information på sin webbplats om risker och nytta med vitaminer och mineraler.

– Det innebär att konsumenterna själva får ta reda på hur mycket vitaminer och mineraler de behöver få i sig eller som kan vara skadligt, säger Astrid Walles-Granberg, rådgivare på Livsmedelsverket.