– Det känns väldigt fint att få det förtroendet. Jag känner mycket stöd från Sfams medlemmar, allmänläkare och även andra läkare, vårdpersonal och invånare runtom i landet, för att driva våra frågor, säger Magnus Isacson.

Han blev ordförande 2019 och då posten är uppe för val vartannat år, är det nu andra gången han blir omvald.

Vad tror du blir fokus kommande mandatperiod?

– Det blir lite samma som tidigare: en primärvårdsreform som vi vill ska vara en fastläkarreform, och att försöka fixa alla de viktiga delar i det som krävs för att vi ska nå målet på en allmänläkare på 1 100 patienter. Och att lyfta den allmänmedicinska fortbildningen och forskningen, och hur vi gör allmänmedicin till en attraktiv  specialitet.

Just Socialstyrelsens nationella riktvärde på 1 100 patienter för fasta läkarkontakter i primärvården, är en trängande fråga för Sfam. Den handlar till stor del om att få läkare att stanna i yrket och att utforma ST-utbildningen så bra som möjligt, vilket exempelvis betyder att den ska utgå från läkarna och inte från arbetsgivarna i randningen på olika kliniker.

– Vi tänker att vi måste utgå mycket mer från ST-läkarnas behov än från hur sidoutbildningsklinikerna tycker att deras utbildning ska se ut. Kortare och mer ändamålsenliga randningar för våra ST-läkare och att de ges möjlighet att ansvara för ett avgränsat antal patienter på vårdcentral över tid. Och vi måste få bort de flaskhalsar som finns för att ST-läkarna ska hinna igenom sin utbildning på utsatt tid plus att vårdcentralerna måste ges ekonomiska förutsättningar att anställa ST-läkarna när de blir färdiga specialister, säger Magnus Isacson.

Han tror att en stor anledning till att han värvades som ordförande för fyra år sedan var att han var en medial opinionsbildare. Och det är ett arbete han värdesatt och som han tänker är fortsatt viktigt.

– Jag tycker mig kunna se att det har varit framgångsrikt. Vi har ökat i medlemsantal från 1 900 till 2 600 medlemmar på fyra år. Det finns många i beslutsfattande positioner som lyssnar på vad vi säger. Så jag tycker vi har varit framgångsrika där, vilket är roligt. Och jag tycker Sfam är en fantastisk förening med medlemmar som ger mig mycket energi att fortsätta kämpa.

Sfams styrelse vald den 10 maj 2023

Magnus Isacson,ordförande
Andreas Stomby, vetenskaplig sekreterare
Panteha Hatefi, kassör
Andreas Thörneby, ledamot
Emil Péclard, ledamot
Åke Åkesson, ledamot
Anders Lundqvist, ledamot
Linda Sandberg, ledamot