Lars Almroth, Towa Jexmark, Emma Lennartsson och Acko Ankarberg Johansson. Foto: Anna-Cajsa Torkelsson

Läkares ledande roller i svensk såväl som nordisk sjukvård stod i fokus under Chefsföreningens årliga temadag under onsdagen. Företrädare för Läkarförbundet i de olika nordiska länderna talade under förmiddagen, medan eftermiddagen vigdes åt det nationella perspektivet.

Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (KD) var en av fyra deltagare i en paneldiskussion. På frågan om vilka som är de stora utmaningarna för ledare i svensk sjukvård inom ett femårsperspektiv svarade hon, inte helt oväntat, en stärkt primärvård och en ökad vårdkapacitet med fler vårdplatser.

– Det tredje är beredskapen. Vi är i en helt annan situation i dag än tidigare och vi måste ha en höjd beredskap för ytterst krig. Den antagonist som har anfallit Ukraina och som medvetet bombar sjukhusbyggnader kan angripa ett annat land i vår närhet. Vi kan behöva att, ännu påtagligare, hjälpa till vid en masskadesituation ännu närmare oss. Är vi beredda på 2 500 personer som behöver hjälp i en sådan situation? Nej, det är vi inte, sa Acko Ankarberg Johansson.

Frågan är inte om, utan när, det sker, menade sjukvårdsministern, samtidigt som det inte går att bortse från att även Sverige kan hamna under ett akut hot.

– Och just nu klarar vi inte en storhelg med tre virus.

Emma Lennartsson, regiondirektör i Region Stockholm, återkom flera gånger till behovet av att jobba annorlunda för att på så vis frigöra arbetstid och stå pall inför framtidens utmaningar.

– Vi måste helt enkelt jobba smartare, annars kommer det inte att gå.

Lars Almroth, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Västmanland, var inne på samma spår.

– Vi jobbar väldigt reaktivt i vårt hälso- och sjukvårdssystem och tar hand om problemen när de kommer till oss. Vi måste i stället ändra arbetssätt och hitta tidigare insatser.

Tova Jexmark, innovationschef på vårdbolaget Ramsay Santé, lyfte fram samarbete som ett måste.

– Ska vi klara av framtiden behövs en samarbetskultur, där man tar in entreprenörsanda och teknikutveckling, så att arbetstiden kan användas till rätt saker.

Därefter gled samtalet in på arbetsmiljöfrågor och Towa Jexmark passade på att sticka ut hakan.

– Vi som chefer och ledare måste också kunna beskriva allt som är fantastiskt i vården och vad man kan påverka och göra. Det blir nästan en sanning att allting är kris och katastrof, men någonstans valde vi ju att jobba med det här, sa hon.

Lars Almroth fyllde på.

– Är det bara problem? Nej, 95 procent fungerar jättebra och vi har bland världens bästa sjukvård kvalitetsmässigt. Men vi har ett vårdförbund som jag tycker smutskastar hälso- och sjukvården. Det tycker jag är jättedåligt, det kommer inte att attrahera fler sjuksköterskor. Jag hoppas verkligen inte att Läkarförbundet går i den riktningen. Är vi offer eller kan vi skapa något tillsammans? sa han.