Som Läkartidningen tidigare berättat finns det ett starkt internationellt intresse för »den svenska modellen« för arbetet med antibiotikaresistens. Den svenska modellen är internationellt erkänd som framgångsrik och prioriterad på politisk nivå.

Det är det nationella Stramaarbetet (Samverkan mot antibiotikaresistens), som ju syftar till att trygga fortsatt tillgång till effektiva antibiotika, som internationellt ses som ett bra exempel att följa för rationell användning av antibiotika.

Nu är ett utbildningsmaterial på engelska framtaget för att kunna sprida kunskap om det svenska Stramaarbetet internationellt. Materialet har, på uppdrag av regeringen, tagits fram gemensamt av Folkhälsomyndigheten, den nationella arbetsgruppen NAG Strama, ReAct (Action on Antibiotic Resistance) och Region Stockholm.

– Antibiotikaresistens är ett globalt hälsohot som behöver hanteras internationellt. Regeringens uppdrag till Folkhälsomyndigheten har varit att sprida kunskapen till andra länder om den svenska modellen Strama som visat sig ge goda resultat för att minska användningen av antibiotika. Strama får gärna bli Sveriges nästa stora exportsuccé, säger socialminister Jakob Forssmed (KD) i ett pressmeddelande.

Utbildningsmaterialet – »Strama – a working model to tackle antibiotic resistance in Sweden« – är en interaktiv webbutbildning som beskriver Stramas historik och arbetssätt.