– Politikerna har inte lyssnat på medarbetarna i vården, de har bildat sjukvårdsupprop och skrikit sig hesa ute på gatorna. Så kan vi inte fortsätta ha det, vi ska ha ett inlyssnande ledarskap, säger Jonas Lindberg, oppositionsregionråd för Vänsterpartiet i Region Stockholm, i ett pressmeddelande.

»Jag tycker det är toppen att den kommer till stånd! Vården är pressad och vi arbetstagare utsätts hela tiden för situationer som är orimliga så att det nu blir en kriskommission om vår arbetsmiljö är bra«, skriver Johan Styrud, ordförande i Stockholms läkarförening i ett sms till Läkartidningen.

Kravet att se över arbetsmiljön i vården nationellt har tidigare förts fram av flera fackförbund, däribland Läkarförbundet, men än så länge har det inte hörsammats. Det formella beslutet att tillsätta den regionala kommissionen i Stockholm fattas, enligt pressmeddelandet, på regionstyrelsen den 16 maj.

Kommissionen är tänkt att bestå av en ledamot från varje parti i regionfullmäktige, representanter från Saco, Vårdförbundet, Kommunal och Vision, samt regionens HR-direktör, sjukvårdsdirektör och ytterligare tjänstepersoner. Personalregionrådet Robert Johansson (S) är tilltänkt ordförande och uppdraget ska slutredovisas i juni 2024.