För ett år sedan publicerade Socialstyrelsen för första gången nationella riktlinjer för obesitasvård. Nu har de uppdaterats, efter synpunkter från sjukvården.

Den största förändringen är tillägget av en särskild rekommendation om kombinerad levnadsvanebehandling för äldre med obesitas, enligt Ylva Trolle Lagerros, överläkare på överviktscentrum vid Akademiskt specialistcentrum i Stockholm, som varit med i arbetet med riktlinjerna.

Ylva Trolle Lagerros. Foto: Susanne Walström

– Det är en viktig rekommendation. Det finns många pigga, aktiva 70-plussare som också vill gå ner i vikt och frågan är hur sjukvården ska hantera det?

Åtgärden får prioritetssiffran 6, vilket är lägre än för andra vuxna, där den får prioritetssiffran 4.

– Eftersom det finns större risker med viktnedgång när man är äldre så ska man fundera ett varv extra på om man ska sätta en äldre person på intensiv viktreduktionsbehandling. För de allra flesta är svaret »nej«, säger Ylva Trolle Lagerros.

Hon understryker att det fortfarande är viktigt med hälsosam kost, fysisk aktivitet och balansträning hos äldre, men att man inte ska sträva efter samma kraftiga viktnedgång som hos yngre.

– Den medicinska vinsten med en kraftig viktreduktion är mycket större om du är 22 än om du är 72. Är du 72 så tappar du mycket mer muskelmassa vid en viktnedgång än om du är 22. Vi vet också att det för många äldre kan vara bra att ha några extrakilon om man blir sjuk.

En annan nyhet handlar om kirurgi för personer med BMI mellan 30 och 35.

Ylva Trolle Lagerros konstaterar att gränsen för när det kan bli aktuellt med kirurgi under lång tid har gått vid minst BMI 35. Det är något som börjar luckras upp.

Men där den tidigare versionen av riktlinjerna rätt och slätt sa att kirurgi rekommenderas från BMI 30 tydliggörs det nu att det handlar om patienter med allvarlig obesitasrelaterad sjukdom – till exempel typ 2-diabetes, sömnapnésyndrom eller kraftigt inskränkt rörelseförmåga.

– Här var den tidigare versionen otydlig. Genom att förtydliga och se till att den här informationen finns med så går vi i takt med de internationella riktlinjer som kom ganska nyligen efter att inte ha uppdaterats sedan 1991, säger Ylva Trolle Lagerros.

Ytterligare en förändring är att kirurgi med metoden gastric sleeve nu får en prioritetssiffra – dock lägre än för gastric bypass – i stället för att klassas som forskning och utbildning när det gäller användning hos exempelvis unga mellan 15 och 17 år.

– När riktlinjerna kom fanns det inte tillräckligt mycket vetenskapligt stöd för att göra en rekommendation om sleeve för till exempel unga, men det gör det nu, säger Ylva Trolle Lagerros.