I radions enkät, som besvarats av samtliga 21 regioner i landet, svarar mer än hälften att läget är detsamma som förra sommaren eller värre.

Den största utmaningen är att rekrytera personal till akut- och förlossningsvård, vittnar regionerna om.

– Det är klart att det är bekymmersamt, och en del av det bekymmersamma är att mer och mer av det vi gör i slutenvården i dag är akutsjukvård, säger Thomas Wallén, sjukhuschef för Helsingborgs lasarett, till Ekot.

Fyra regioner uppger i enkäten att förutsättningarna ser bättre ut inför i sommar än förra.