Enligt regelverket har man rätt till elva timmars dygnsvila mellan två arbetspass, men i praktiken är återhämtningen kortare än så för många svenska arbetstagare. EU-kommissionen har slagit ner på Sveriges frikostiga undantag och krävt rättning i ledet. Från och med den 1 oktober väntar därför skärpta regler med få möjligheter till undantag, vilket lett till en mängd frågor inom flera yrkesgrupper. Det kanske största orosmolnet bland läkarna är hur man ska lyckas anställa tillräckligt med personal för att fylla alla schemarader när scheman måste göras om. Särskilt högspecialiserade beredskapslinjer med ett fåtal läkare tros bli problematiska. Förhandlingar pågår fortfarande mellan Läkarförbundet och Sveriges Kommuner och regioner, SKR, om hur EU:s arbetstidsdirektiv ska tolkas. Men om fack och arbetsgivare inte lyckas komma överens kan regeringen komma att begära undantag från EU.

– Skulle det visa sig att det är omöjligt är jag beredd att titta på den frågan, för vi måste ha en brandkår som fungerar och personliga assistenter till människor, säger arbetsmarknadsminister Johan Pehrson (L) till Sveriges Radio Ekot.

Men EU:s arbetsmarknadskommissionär Nicolas Schmit hoppas och tror att en annan lösning kommer att nås, och vill ogärna att något av medlemsländerna bryter mot regelverket.

– Om ett land underminerar det kommer andra länder också försöka att underminera det – och det ligger inte i någons intresse, säger han i radiointervjun.

Läkarförbundet vill inte kommentera arbetsmarknadsministerns uttalande och ber att få återkomma i den frågan vid ett senare tillfälle. Förbundet avstår även från att kommentera hur förhandlingarna med SKR går.

Läs också:
Oro inför skärpta krav på dygnsvila: »Går inte att tillämpa reglerna«
Ökad återhämtning eller schemakaos – splittring om nya arbetstidsregler